Praktyka Pedagogiczna – informacje

Kontakt

12 628 25 16

Instrukcja obiegu dokumentów

Wpłata na konto Politechniki Krakowskiej
tytułem: PRAKTYKA CPiP

Numer konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Kwota za praktykę znajduje się na umowie edukacyjnej.

W przypadku rezygnacji opiekuna praktyki z wynagrodzenia, prosimy o dostarczenie/ przesłanie skanu

Przesłanie potwierdzenia opłaty za praktykę na maila praktyki.cpip@pk.edu.pl wraz z informacją dotyczącą wybranej przez siebie placówki oświatowej,
gdzie będzie odbywana praktyka.

W przypadku braku wybranej placówki, bardzo proszę o kontakt mailowy.

Odebranie z CPiP (w formie papierowej lub mailem) poniższych dokumentów:

  • skierowanie na praktykę
  • karta praktyki
  • ramowy program praktyki
  • umowa za praktykę
  • rachunek do ww. umowy
  • instrukcja wypełnienia przez opiekuna praktyki ww. dokumentów finansowych

Przedłożenie ww. skierowania dyrekcji placówki oświatowej celem wskazania przez dyrekcję opiekuna praktyki.

Przekazanie opiekunowi praktyki umowy, rachunku oraz instrukcji ich wypełniania.


Jednym z warunków otrzymania dyplomu ukończenia studiów jest dostarczenie wypełnionej przez opiekuna praktyk karty praktyki.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony