DBT – Trening umiejętności

Kurs DBTTRENING UMIEJĘTNOŚCI

Liczba miejsc: 10

Zapisy rozpoczynamy od 15.02.2024 – 12.03.2024
Z osobami chętnymi do wzięcia udziału w treningu DBT zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna online na Google Meets, w celu utrzymania jednolitości grupy

Wyślij wiadomość zgłoszeniową na kursdbt.cpip@pk.edu.pl

Celem ogólnym treningu jest:

nauczenie się jak zmieniać własne zachowanie, emocje i myśli, które są powiązane z problemami w naszym życiu.

Zapraszamy osoby, które potrzebują i chcą:
– zwiększyć swoje umiejętności w zakresie regulacji emocji,
– zwiększyć swoje umiejętności w budowaniu nowych relacji,
– podejmują impulsywne działania pod wpływem emocji,
– wykształcić umiejętności do radzenia sobie z trudnościami życiowymi,
– wykształcić umiejętność uważności.

Program kursu

Na trening umiejętności składają się cztery moduły:

 1. Umiejętności związane z uważnością
 2. Umiejętności związane ze skutecznością interpersonalną
 3. Umiejętności związane z regulacją emocji
 4. Umiejętności związane z tolerancją na dolegliwości psychiczne

Warunki uzyskania zaświadczenia:

Uczestnictwo we wszystkich 13 spotkaniach

Adresaci

W pierwszej edycji trening umiejętności DBT jest adresowany do osób w wieku 20-30 lat.
UWAGA: Trening nie zastępuje terapii i nie jest przeznaczony dla osób, które znajdują się aktualnie w kryzysie psychicznym.

Czas trwania

Trening będzie odbywał się przez kolejnych 13 tygodni w środę raz w tygodniu w godzinach 10-12 lub 17-19
(ostateczna godzina spotkań zostanie ustalona w zależności od preferencji godzinowych większości osób z grupy)

Harmonogram spotkań 13.03.24; 20.03.24; 27.03.24; 03.04.24; 10.04.24; 17.04.24 24.04.24; 08.05.24; 15.05.24; 22.05.24 (uwaga: poza środą 29.05.24); 05.06.24; 12.06.24; 19.06.24

Planowany początek treningu: środa 13 marca 2024,
zakończenie środa 19 czerwca 2024

Każde spotkanie trwa 2 godziny zegarowe. W czas trwania zajęć wliczona jest 15 minutowa przerwa.


Miejsce zajęć

Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114, pok. 150

Opłaty:

50 zł – jednorazowa opłata za rozmowę kwalifikującą na trening
1560 zł – Możliwość opłaty w 2 ratach

Kadra

ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wykładowca akademicki. Prowadzi konsultacje i wsparcie psychologiczne dla studentów Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestniczka szkolenia DBT Comprehensive prowadzonego przez Polskie Towarzystwo DBT. Pracuje w zespole konsultacyjnym DBT

mgr Katarzyna Namysło

ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim Psychoterapeutka CBT w trakcie szkolenia, prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Uczestniczka szkolenia DBT Comprehensive prowadzonego przez Polskie Towarzystwo DBT.
Pracuje w zespole konsultacyjnym DBT

Klauzula informacyjna

dla kandydatów na kursy i szkolenia oraz do szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kursy, szkolenia i do szkół letnich oraz w celu udokumentowania przebiegu kursów, szkoleń i szkół letnich;
 4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),
  • uchwały nr 107/d/11/2019 Senatu PK z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, z późn. zm.,
  • zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, z późn. zm.,
  • inne (jeśli dotyczy)
 5. dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku osób nieprzyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs, szkolenie lub do szkoły
   letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
  • w przypadku osób przyjętych na kurs, szkolenie lub do szkoły letniej przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu, szkolenia lub szkoły letniej, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia danej formy kształcenia;
 6. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania na
  etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
 8. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony