dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska

Kontakt:
agnieszka.szewczyk-zakrzewska@pk.edu.pl

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 25 lat pracuję jako nauczyciel akademicki obecnie na stanowisku adiunkta dydaktycznego. Prowadzę zajęcia, które obejmują swoim zakresem różne obszary wiedzy psychologicznej. W swojej pracy dydaktycznej szczególnie interesują mnie zagadnienia dotyczące wiedzy obejmującej rozwoju człowieka oraz jego społeczne i poznawcze funkcjonowania.

Obszar badań

W ramach pracy naukowej oraz rozwoju zawodowego prowadzę badania naukowe, które głównie koncentrują się wokół zagadnień związanych ze stereotypowym myśleniem w odniesieniu do różnych kategorii społecznych (np. płeć, wiek, zawód, wykształcenie, narodowość). Uczestniczyłam w konferencjach krajowych i zagranicznych, a efekty moich badań naukowych zaowocowały kilkunastoma publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony