Studia Podyplomowe Psychologia Menedżerska i Zarządzania

Studia doskonalące

Liczba miejsc: 30

Zapisy do 30.09.2024

Uzyskasz

Interdyscyplinarną wiedzę z zakresu psychologii i zarządzania, a także umiejętności praktyczne niezbędne do pracy menedżera, kierownika, a także dyrektora. W trakcie studiów, słuchacze uczestniczyć będą w treningach i warsztatach, poznają coaching i mentoring w praktyce, strategie zarządzania kapitałem ludzkim oraz zagadnienia związane z rekrutacją i selekcją pracowników, budowaniem ich odporności psychicznej, a także zarządzaniem kryzysowym w organizacji.

Czas trwania

Studia trwają: dwa semestry (201 godz.)
Zajęcia odbywają się w weekendy, co dwa tygodnie

Miejsce zajęć

 • zajęcia prowadzone online w czasie rzeczywistym
 • istnieje możliwość hybrydowej organizacji części studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie w siedzibie Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. J. Lea 114, Kraków

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • frekwencja i aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach,
 • zaliczenie modułów jednostkowych (wg ustaleń z prowadzącymi),
 • zaliczenie testu końcowego.

Dokument po zakończeniu studiów 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej.

Program studiów

Obejmuje następujące treści:

 • psychologia zarządzania
 • psychologia społeczna w pracy menedżera
 • psychopatologia pracy
 • psychologia zachowań organizacyjnych
 • trening menedżerski
 • coaching i mentoring w praktyce
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • rekrutacja i selekcja pracowników
 • budowanie wizerunku organizacji
 • zarządzanie kryzysowe w organizacji
Dyplom

Kadra

Zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci i specjaliści w dziedzinie psychologii i zarządzania. Menedżerowie, a także specjaliści z zakresu coachingu.

Kierownik studiów

magister pedagogiki, asystent
Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK
tel. 690 – 510 – 104

Adresaci

Studia skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia. Menedżerów, dyrektorów, kierowników, a także innych osób planujących podjęcie pracy na w/w stanowiskach.

Opłaty

Koszt całości studiów – 5 000,00 zł
(2 500,00 zł/ semestr)

Opłaty regulujemy po podpisaniu umowy edukacyjnej

Rekrutacja


* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

RODO

Dostarczenie wypełnionego formularza do CPiP oznacza, że zapoznałem(am) się z poniższymi dokumentami:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony