Kurs Przygotowanie Pedagogiczne dla Studentów

opis alternatywny

Przygotowanie pedagogiczne

Liczba miejsc: 25

Zapisy: 02.09.2024 – 25.10.2024

Uzyskasz

Przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Adresaci

Studenci wszystkich uczelni zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Program kursu

Składa się z 4 modułów

Moduł 1 Pedagogika
Moduł 2 Psychologia
Moduł 3 Dydaktyka
Moduł 4 Praktyka zawodowa

Program kursu posiada ważny do 30.09.2025 roku certyfikat (akredytację) nr 15/PK/2012/2014/2016/2019/2022 Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Tym samym program spełnia wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Polskiej Ramy kwalifikacji oraz kryteria metodyczne i dydaktyczne.

Dyplom

Czas trwania

3 semestry (zajęcia dwa razy w tygodniu  w godz. 08:00-12:00 lub 12:00-16:00 lub 16:00-20:00)

Miejsce zajęć

  • Online w czasie rzeczywistym
  • Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114
  • Zespół Szkół Łączności – ul. Monte Casino 31

Warunki ukończenia

  • frekwencja i aktywny udział w zajęciach,
  • zaliczenie modułów jednostkowych (wg karty modułu oraz ustaleń z prowadzącymi),
  • zaliczenie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (info-mail kontaktowy),
  • napisanie i multimedialna prezentacja pracy dyplomowej przygotowanej w ramach seminarium dyplomowego.

Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy, odbycie PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (mail kontaktowy) oraz prezentacja pracy końcowej.

Opłaty

Koszt całości – 3 600,00 zł (1 200,00 zł/semestr)
Opłata za praktykę pedagogiczną – 500 zł

Kadra

Zajęcia na Kursie Przygotowanie Pedagogiczne dla Studentów prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej.

Kierownik kursu

magister pedagogiki, asystent
Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK
tel. 690 – 510 – 104

Rekrutacja


* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

Rodo

Dostarczenie wypełnionego formularza do CPiP oznacza, że zapoznałem(am) się z poniższymi dokumentami:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony