Kurs Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich i Doktorantów

Przygotowanie pedagogiczne

Liczba miejsc: 25

1.06.2024 – 30.09.2024

Uzyskasz

Kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni.

Program kursu

Program realizowany jest w formie modułowej.

  • Moduł pedagogiczny
  • Moduł psychologiczny
  • Moduł dydaktyczny

Czas trwania

jeden semestr (115 godzin dydaktycznych).
Realizacja zajęć dydaktycznych planowana jest w blokach
5-godzinowych (08:00–12:00 / 16:00–20:00) we wtorki i czwartki.

Miejsce zajęć

Centrum Pedagogiki i Psychologii – Kraków, ul. Juliusza Lea 114

Kadra

Zajęcia na Kursie Przygotowanie Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów prowadzą nauczyciele akademiccy Politechniki Krakowskiej.

Kierownik kursu

IMG_9777-kopia-233x300

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, pedagog pracy
e-mail: marian.piekarski@pk.edu.pl

Warunki zaliczenia

Zaliczenie treści programowych w strukturze modułowej na podstawie własnych opracowań i projektów konsultowanych przez prowadzących tematy oraz prezentacja pracy końcowej.

Opłaty

Informacja w sekretariacie CPiP

Adresaci

Asystenci i Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej, którzy są zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Rekrutacja


* w przypadku przyniesienia do sekretariatu, proszę o wydruk dwustronny

Rodo

Dostarczenie wypełnionego formularza do CPiP oznacza, że zapoznałem(am) się z poniższymi dokumentami:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony