dr Marian Piekarski

Kontakt:
marian.piekarski@pk.edu.pl
tel. 605 608 890

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, pedagog pracy, specjalista ds. organizacji i zarządzania oświatą, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Zainteresowania naukowe i badawcze skupiają się wokół pedagogiki pracy jako relacji pomiędzy procesami edukacyjnymi a pracą zawodową oraz redefinicji przydatności zawodowej w świetle współczesnych zadań wykonywanych przez pracownika na stanowisku pracy. W swoim dorobku naukowymi i dydaktycznym posiada 49 publikacji z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego (źródło: http://suw.biblos.pk.edu.pl/homepage_15244).

Należy do zespołu redaktorów naukowych kwartalnika „Edukacja Ustawiacza Dorosłych” (Journal of Continuing Education) wydawanego przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Komisji Nauk Pedagogicznych i Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie. Pełnił rolę eksperta opiniodawczo-doradczego Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie projektów finansowanych z EFS w ramach Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” POWER 2014 – 2020.

Jako współautor posiada doświadczenie w opisie kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

  1. Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej,
  2. Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  3. Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji.

W ramach współpracy regionalnej jest autorem i koordynatorem projektów z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Urzędem Miasta Krakowa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w których Politechnika Krakowska jest partnerem merytorycznym.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony