dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. PK

Kontakt:
katarzyna.potyrala@pk.edu.pl

Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. PK

Prowadzi badania nad synergią nowych mediów i dydaktyki, bezpieczeństwem cyfrowym, pedagogiką mediów, transformacją szkoły w obliczu zmiany społecznej, kształceniem nauczycieli, edukacją dla zrównoważonego rozwoju, kompetencjami kulturowymi i społecznymi nauczycieli i uczniów, komunikacją i mediacją naukową oraz sposobami dydaktycznej transformacji wiedzy na różne poziomy kształcenia. Autorka i współautorka monografii, artykułów naukowych, podręczników szkolnych i akademickich (około 250 rekordów w języku polskim, angielskim i francuskim).

Recenzentka (w zakresie merytoryczno-dydaktycznym) podręczników szkolnych na różnych poziomach edukacyjnych.

Członkini zespołu badawczego Laboratorium CIMEOS (Communications, Médiations, Organisations, Savoirs) Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja), Komisji Nauk Pedagogicznych, Polskiej Akademii Nauk (oddział w Krakowie) i licznych międzynarodowych zespołów projektowych, kierowniczka projektu „Animacja kultury przyrodniczej szansą na rynku pracy” (NCBiR, 2015) w partnerstwie ponadnarodowym, ekspertka Komisji Europejskiej w Brukseli ds. projektów Horizon 2020, Horizon Europa.

Redaktorka naczelna czasopisma z listy MEiN (100 punktów) Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa). Członkini krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz rad programowych licznych czasopism o zasięgu międzynarodowym. W latach 2008-2011 członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), a w latach 2011-2022 ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Organizatorka corocznego Międzynarodowego Seminarium Naukowego „Science-Society-Didactics” (od 2011). Recenzentka w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Wypromowała 8 doktorów.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony