mgr Agnieszka Kopyść

Kontakt:
agnieszka.kopysc-woskowicz@pk.edu.pl

Wykształcenie:

 • mgr Pedagogiki rodzinnej
 • mgr Pedagogiki społeczno – opiekuńczej

Dorobek naukowy:

Artykuł „Współczesne sposoby wpierania rozwoju dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Dorobek szkoleniowy:

 • Certyfikat: „Kurs trenerski” wydany przez Centrum IB
 • Certyfikat: „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością” („E-Learning”) wydany przez TENET
 • Certyfikat: „Podstawy obsługi komputera” w ramach projektu „Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością” wydany przez TENET
 • Certyfikat: „Start w biznesie – wsparcie przedsiębiorczości akademickiej” wydany  przez Centrum Transferu Technologii PK
 • Ukończony kurs: „Język migowy dla pracowników społecznych” I, II stopnia oraz N2 i N3 dla nauczycieli,  zorganizowany przez Polski Związek Głuchych
 •  „Rekrutacja i selekcja pracowników z wykorzystaniem metody  „Assessment Center” zorganizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. J. Tischnera
 •  „Metody pracy, negocjacje społeczne w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • „Łączenie partnerów rynku pracy i edukacji dla osiągania najlepszych efektów na rzecz uczenia się przez całe życie w zależności od grup docelowych” zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • „Techniki rozwijające motywację wewnętrzną do nauki – jak inspirować siebie i uczniów” w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Krakowie
 • „Zespołowo i kreatywnie czyli twórcze metody pracy zespołowej” – zorganizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im Ks. J. Tichnera
 •  „Warsztaty doradcy zawodowego: radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” – zorganizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im Ks. J. Tischnera
 • „Odpoczynek-relaks-relaksacja. Ćwiczenia praktyczne” – w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Krakowie
 •  „Techniki rozwijające motywację wewnętrzną do nauki- jak inspirować siebie i uczniów” – w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli w Krakowie
 • Udział w projekcie operacyjnym Kapitał ludzki finansowany ze środków Unii Europejskiej „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Zainteresowania:

Psychologia kliniczna, terapia psychodynamiczna, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osoby niesłyszące i niedosłyszące, doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy  i rekrutacji.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony